1-4 KLASIŲ MOKINIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2020-2021 M. M. II PUSMETIS

5-10 klasių pamokų tvarkaraštis 2020-2021 m. m. II pusmetis

VADOKLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2020–2021 MOKSLO METŲ II PUSMEČIO 1–10 KLASIŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS TVARKARAŠTIS 2020-2021 M. M.

Ikimokyklinio ugdymo grupės tvarkaraštis 2020-2021 m.m.

VADOKLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2020–2021 MOKSLO METŲ I PUSMEČIO LOGOPEDINIŲ PRATYBŲ TVARKARAŠTIS

VADOKLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2020–2021 MOKSLO METŲ I PUSMEČIO SPECIALIOJO PEDAGOGO PRATYBŲ TVARKARAŠTIS