Eil. Nr. Vardas, pavardė Mokykloje dirba nuo Pareigos
1. Rita Danilevičiūtė 2012-11-13 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, matematikos mokytoja
2. Povilas Abelis 1985-08-23 Direktoriaus pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams, matematikos mokytojas
3. Eugenija Naulickienė 1979-08-25 Istorijos mokytoja
4. Regina Repčienė 1999-09-01

2004-02-09

Muzikos mokytoja,

bibliotekininkė

5. Edita Vanagienė 2008-09-01 Tikybos mokytoja
6. Vytautas Maželis 1984-09-01 Kūno kultūros mokytojas
7. Lilija Pleškienė 1996-09-01 Lietuvių kalbos mokytoja
8. Valerija Miškinienė 2013-11-18 Lietuvių kalbos mokytoja
9. Ramunė Mačiulaitienė 2002-08-30 Biologijos mokytoja
10. Gražvydas Juška 2010-09-01

2012-09-01

Žmogaus saugos ir politologijos  mokytojas,

bibliotekininkas

11. Arūnas Griauzdė 2015-09-01 Technologijų mokytojas
12. Dalia Balčiūnienė 2014-09-01 Rusų kalbos ir anglų kalbos mokytoja
13. Rima Kerbelienė 2012-09-03 Anglų kalbos mokytoja
14. Orinta Gerdvilienė 2013-09-02 Anglų kalbos mokytoja
15. Virginija Radžiuvienė 2016-01-11 Informacinių technologijų mokytoja
16. Palma Klovienė 2016-01-11 Fizikos mokytoja
17. Jovita Ulytė 2016-09-01 Chemijos mokytoja
18. Dalia Burokienė 1999-11-02 Soc. pedagogė
19. Lina Tumelienė 2007-09-03 Logopedė
20. Vaida Masiokienė 2006-10-02 Spec. pedagogė
21. Virginija Stundžienė 1997-09-01 Technologijų ir dailės mokytoja
22. Albina Kielienė 2016-09-01 Ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
23. Kristina Petrauskienė 2016-09-05 Ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtojos padėjėja
24. Vilma Gabrytė 1996-09-01 Pradinių klasių mokytoja
25. Jovita Leiputė 1996-09-01 Pradinių klasių mokytoja
26. Aušra Mikėnienė 2012-09-01

2017-09-01

Pradinių klasių mokytoja,

ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja

27. Laima Dirsienė 1988-09-01 Pradinių klasių mokytoja
28. Kristina Stankevičienė 2000-09-25 Pradinių klasių mokytoja
29. Justina Meilutienė 2005-09-01 Geografijos mokytoja
30. Filomena Juškienė 2000-12-19 Vyr. buhalterė
31. Silvija Jusevičienė 2009-03-23 Sekretorė
32. Rimantas Samėnas 2014-09-23 Stalius
33. Almuonė Samėnienė 2009-08-03

2000-11-06

Valytoja,

kūrikė mokyklos dirbtuvėse

34. Angelė Kučienė 1980-09-29 Valytoja
35. Ernesta Pergizienė 2011-03-28 Valytoja
36. Jelena Stakėnienė 2013-10-14

2011-08-25

Valytoja,

sargė

37. Virginija Lisankienė 2011-04-01  Sargė
38. Rimanta Adelbergienė 1994-10-13 Valytoja
39. Rita Turulienė 2007-09-03 Kiemsargė
40. Dainius Stanikūnas 2007-09-03 Kiemsargis
41. Sigitas Gritėnas 2017-05-22 Vairuotojas
42. Valdas Petrauskas 2016-09-05 Vairuotojas
43. Eugenijus Budrys 1996-11-04 Santechnikas-elektrikas
44. Tomas Petrikėnas 2007-03-23 Inžinierius kompiuterių priežiūrai
45. Zenonas Burokas 1991-10-06 Kūrikas mokyklos dirbtuvėse
46. Saidas Meilutis 2014-10-20 Kūrikas mokyklos dirbtuvėse
47. Alvydas Strelčiūnas 2011-08-25 Sargas

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DARBO GRAFIKAS 2017–2018 M. M. II PUSMETIS

ŪKINĖS DALIES DARBO GRAFIKAS 2017–2018 M. M. II PUSMETIS