DARBUOTOJŲ  SĄRAŠAS

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Algis Adašiūnas L. e. direktoriaus pareigas
2. Rita Danilevičiūtė Matematikos vyresn. mokytoja
3. Arūnas Griauzdė Technologijų vyresn. mokytojas
4. Virginija Radžiūvienė Informacinių technologijų  mokytoja
5. Dalia Balčiūnienė Rusų kalbos vyresn. mokytoja, anglų kalbos mokytoja
6. Gražvydas Juška Istorijos mokytojas, bibliotekininkas
7. Vytautas Maželis Kūno kultūros vyresn. mokytojas
8. Jūratė Grockienė Mokytojo padėjėja, archyvo tvarkytoja
9. Jovita Leiputė Pradinių klasių vyresn. mokytoja
10. Vilma Gabrytė Pradinių klasių vyresn. mokytoja
11. Virginija Stundžienė Dailės vyresn. mokytoja, technologijų, muzikos mokytoja
12. Justina Meilutienė Geografijos mokytoja metodininkė
13. Lina Tumelienė Vyresn. logopedė
14. Vaida Masiokienė Vyresn. spec. pedagogė
15. Povilas Abelis Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkio reikalams, matematikos vyresn. mokytojas
16. Rimantas Samėnas Stalius
17. Tomas Petrikėnas Informacinių technologijų sistemų administratorius
18. Julija Liesienė Biologijos mokytoja metodininkė
19. Laima Dirsienė Pradinių klasių vyresn.  mokytoja
20. Dalia Burokienė Vyresn. soc. pedagogė
21. Jelena Stakėnienė Sargė, valytoja
22. Alvydas Strelčiūnas Sargas
23. Virginija Lisankienė Sargė
24. Angelė Kučienė Valytoja
25. Eugenijus Budrys Elektrikas-santechnikas
26. Filomena Juškienė Vyr. buhalterė
27. Rimanta Adelbergienė Valytoja
28. Jelena Baltaduonienė Anglų kalbos mokytoja
29. Laimutė Skiauterienė Fizikos mokytoja metodininkė
30. Rita Turulienė Kiemsargė
31. Dainius Stanikūnas Kiemsargis
32. Sigitas Gritėnas Vairuotojas
33. Valdas Petrauskas Vairuotojas
34. Dainius Kavaliauskas Informacinių technologijų sistemų administratorius
35. Edita Vanagienė Tikybos mokytoja
36. Valerija Miškinienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
37. Almuonė Samėnienė Valytoja
38. Ernesta Pergizienė Valytoja
39. Silvija Jusevičienė Sekretorė
40. Aušra Mikėnienė Ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
41. Galina Zyuba Chemijos mokytoja
42. Albina Kielienė Ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
43. Kristina Petrauskienė Ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtojos padėjėja

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 2020 m.