DARBUOTOJŲ  SĄRAŠAS

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Stasys Lisanka Mokyklos direktorius
2. Rita Danilevičiūtė Matematikos vyr. mokytoja
3. Arūnas Griauzdė Technologijų vyr. mokytojas
4. Virginija Radžiuvienė Informacinių technologijų  mokytoja
5. Dalia Balčiūnienė Rusų kalbos vyr. mokytoja, anglų kalbos mokytoja
6. Eugenija Naulickienė Istorijos mokytoja metodininkė
7. Vytautas Maželis Fizinio ugdymo vyr. mokytojas
8. Vita Milašienė Pradinių klasių mokytoja
9. Jovita Leiputė Pradinių klasių vyr. mokytoja
10. Vilma Gabrytė Pradinių klasių vyr. mokytoja
11. Virginija Stundžienė Dailės vyr. mokytoja, technologijų, muzikos mokytoja
12. Justina Meilutienė Geografijos mokytoja metodininkė
13. Lina Tumelienė Vyr. logopedė
14. Vaida Masiokienė Vyr. Spec. pedagogė
15. Povilas Abelis Direktoriaus pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams, matematikos vyr. mokytojas
16. Rimantas Samėnas Stalius
17. Gražvydas Juška Bibliotekininkas, ekonomikos, pilietiškumo pagrindų ir žmogaus saugos mokytojas
18. Ramunė Mačiulaitienė Biologijos vyr.  mokytoja
19. Laima Dirsienė Pradinių klasių vyr.  mokytoja
20. Dalia Burokienė Vyr. soc. pedagogė
21. Jelena Stakėnienė Naktinė sargė, valytoja
22. Alvydas Strelčiūnas Naktinis sargas
23. Virginija Lisankienė Naktinė sargė
24. Angelė Kučienė Valytoja
25. Eugenijus Budrys Santechnikas-elektrikas
26. Filomena Juškienė Vyr. buhalterė
27. Rimanta Adelbergienė Valytoja
28. Neringa Lekandrė Anglų kalbos mokytoja
29. Palma Klovienė Fizikos vyr. mokytoja
30. Rita Turulienė Kiemsargė
31. Dainius Stanikūnas Kiemsargis
32. Sigitas Gritėnas Vairuotojas
33. Valdas Petrauskas Vairuotojas
34. Tomas Petrikėnas Inžinierius kompiuteriams prižiūrėti
35. Edita Vanagienė Tikybos mokytoja
36. Valerija Miškinienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
37. Almuonė Samėnienė Valytoja
38. Ernesta Pergizienė Valytoja
39. Silvija Jusevičienė Sekretorė
40. Aušra Mikėnienė Ikimokyklinio ugdymo grupės mokytoja
41. Zita Žakevičienė Chemijos mokytoja metodininkė
42. Albina Kielienė Ikimokyklinio ugdymo grupės mokytoja
43. Kristina Petrauskienė Ikimokyklinio ugdymo grupės mokytojos padėjėja

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DARBO GRAFIKAS 2017–2018 M. M. II PUSMETIS

ŪKINĖS DALIES DARBO GRAFIKAS 2017–2018 M. M. II PUSMETIS