DARBUOTOJŲ  SĄRAŠAS

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Algis Adašiūnas L. e. direktoriaus pareigas
2. Rita Danilevičiūtė Matematikos vyresn mokytoja
3. Arūnas Griauzdė Technologijų vyresn. mokytojas
4. Virginija Radžiūvienė Informacinių technologijų  mokytoja
5. Dalia Balčiūnienė Rusų kalbos vyresn. mokytoja, anglų kalbos mokytoja
6. Eugenija Naulickienė Istorijos mokytoja metodininkė
7. Vytautas Maželis Kūno kultūros vyresn. mokytojas
8. Vita Milašienė Pradinių klasių mokytoja
9. Jovita Leiputė Pradinių klasių vyresn. mokytoja
10. Vilma Gabrytė Pradinių klasių vyresn. mokytoja
11. Virginija Stundžienė Dailės vyresn. mokytoja, technologijų, muzikos mokytoja
12. Justina Meilutienė Geografijos mokytoja metodininkė
13. Lina Tumelienė Vyresn. logopedė
14. Vaida Masiokienė Vyresn. spec. pedagogė
15. Povilas Abelis Direktoriaus pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams, matematikos vyresn. mokytojas
16. Rimantas Samėnas Stalius
17. Gražvydas Juška Bibliotekininkas, mokytojas
18. Ramunė Mačiulaitienė Biologijos vyresn.  mokytoja
19. Laima Dirsienė Pradinių klasių vyresn.  mokytoja
20. Dalia Burokienė Vyresn. soc. pedagogė
21. Jelena Stakėnienė Naktinė sargė, valytoja
22. Alvydas Strelčiūnas Naktinis sargas
23. Virginija Lisankienė Naktinė sargė
24. Angelė Kučienė Valytoja
25. Eugenijus Budrys Elektrikas-santechnikas
26. Filomena Juškienė Vyr. buhalterė
27. Rimanta Adelbergienė Valytoja
28. Neringa Lekandrė Anglų kalbos mokytoja
29. Palma Klovienė Fizikos vyresn. mokytoja
30. Rita Turulienė Kiemsargė
31. Dainius Stanikūnas Kiemsargis
32. Sigitas Gritėnas Vairuotojas
33. Valdas Petrauskas Vairuotojas
34. Tomas Petrikėnas Inžinierius kompiuterių priežiūrai
35. Edita Vanagienė Tikybos mokytoja
36. Valerija Miškinienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
37. Almuonė Samėnienė Valytoja
38. Ernesta Pergizienė Valytoja
39. Silvija Jusevičienė Sekretorė
40. Aušra Mikėnienė Ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
41. Zita Žakevičienė Chemijos mokytoja metodininkė
42. Albina Kielienė Ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
43. Kristina Petrauskienė Ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtojos padėjėja

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 2020 m.