STASYS LISANKA
Direktorius

 

 

RITA DANILEVIČIŪTĖ
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

 

POVILAS ABELIS
Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkio reikalams