ALGIS ADAŠIŪNAS
L. e. direktoriaus pareigas

 

 

 

VALERIJA MIŠKINIENĖ
Direktoriaus pavaduotoja ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo reikalams

 

 

POVILAS ABELIS
Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkio reikalams