ALGIS ADAŠIŪNAS
L. e. direktoriaus pareigas

 

 

 

RITA DANILEVIČIŪTĖ
Matematikos vyresn. mokytoja, atliekanti direktoriaus pavaduotojos ugdymui funkcijas

 

 

POVILAS ABELIS
Direktoriaus pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams