PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ TVARKA:

Mokiniai į mokyklą priimami nuo sausio 2 d. iki rugpjūčio 31 d., esant laisvų vietų – priimami visus mokslo metus (Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019-04-04 SPRENDIMAS Nr. T-75 Dėl priėmimo į Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“). Priėmimo į Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Mokykloje pateikiami šie dokumentai:

 

LAUKIAME JŪSŲ!

 

           Visais klausimais, susijusiais su mokinių priėmimu, prašome kreiptis į mokyklos administraciją darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. arba teirautis tel. (8 45) 55 66 49, mob. tel. 8 686 61073 arba el. paštu vadokliumokykla@gmail.com