MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO VADOKLIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE TVARKA

PANEVĖŽIO R. VADOKLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKA

VADOKLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DALYVAVIMO PROGRAMOJE „PIENAS VAIKAMS“ TVARKOS APRAŠAS

VADOKLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DALYVAVIMO PROGRAMOJE „VAISIŲ VARTOJIMO SKATINIMAS VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGOSE“ TVARKOS APRAŠAS

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS MOKINIŲ MAITINIMO PANEVĖŽIO R. VADOKLIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS