Panevėžio rajono Vadoklių pagrindinės mokyklos bibliotekos veikla

“Knygos yra mokytojai, kurie moko be lazdų ir rykščių, be riksmo ir pykčio, be dovanų ir pinigų. Kada tik ateitum – nemiega, ko tik paklaustum – neslepia, jei suklysi – nemurma, jei nežinai – nesišaipo.“ (Richard de Bury. Philobiblon arba Apie meilę knygoms, Vilnius, Baltos lankos, 2001, p. XXI).

BIBLIOTEKOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Ugdyti informacinius įgūdžius.
 2. Skatinti mokinių skaitymą.
 3. Komplektuoti ir tvarkyti fondą.
 4. Padėti ir bendradarbiauti su mokytojais, siekiant įgyvendinti ugdymo programų tikslus.
 5. Suteikti galimybę naudotis knygomis, periodiniais, informaciniais leidiniais,  vadovėliais, pasirengti pamokoms, pasiruošti egzaminams, olimpiadoms, konkursams, šventėms
 6. Supažindinti pirmos klasės mokinius bei priešmokyklinio ugdymo grupės vaikus su biblioteka, naudojimosi taisyklėmis.
 7. Mokyklos informaciniuose stenduose viešinti informaciją apie naujas, gautas knygas, vadovėlius, mokymo priemones

 

 Darbuotojas.

Gražvydas Juška
Bibliotekininkas

Paslaugos:

 • Knygų, periodinių leidinių išdavimas į namus (užpildomas skaitytojo formuliaras).
  ·         Naudojimasis knygomis, periodiniais ie informaciniais leidiniais vietoje (skaitykloje).
  ·         Skaitytojų mokymas naudotis biblioteka.
  ·         Atsakymai į įvairias užklausas.
  ·         Naudojimasis internetu.
  ·         Naudojimasis kompiuteriais

 

Į namus neišduodami leidiniai:

 • enciklopedijos, žodynai, žinynai
 • garsiniai, vaizdo  dokumentai
 • vienetiniai leidiniai

Bibliotekoje vyksta: Įvairaus darbo su mokiniais, mokytojais organizavimas, pagalba mokiniams ieškant informacijos,   rengiamos knygų, mokinių kūrybinių darbų parodos ir  kiti renginiai.