Panevėžio r. Vadoklių pagrindinė mokykla

Žalioji g. 7, Vadokliai, 38200, Panevėžio r. Tel.: (8 45) 55 66 49

PAMOKŲ LAIKAS

1 pamoka - 08.00-08.45
2 pamoka - 09.00-09.45
 3 pamoka - 09.55-10.40
4 pamoka - 10.55-11.40
5 pamoka - 12.10-12.55
6 pamoka - 13.05-13.50
7 pamoka - 14.00-14.45

PARTNERIAI

PARTNERIAI
lms

Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...

LANKYTOJŲ STATISTIKA

  • Dabar naršo: 2

 

PANEVĖŽIO R. VADOKLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL PRADINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO KARANTINO METU

2021 m. sausio 6 d. Nr. V-2

Vadokliai

                        Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimą  Nr. 1226* „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 31 d. sprendimą Nr. 3080 „Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinų sąlygų“, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 5 d. įsakymą Nr. A-2 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo karantino metu“:

  1. N u s t a t a u nuo 2021 m. sausio 6 d. organizuoti vaikų ugdomų pagal pradinio ugdymo programą nuotolinį ugdymą, priežiūrą ir maitinimą mokykloje, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijos vadovo nustatytas asmens srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis priemonėmis sąlygas, kai tėvai, įtėviai, globėjai, atstovai pagal įstatymą darbo funkcijas (darbus) privalo atlikti darbo vietoje ir negali užtikrinti vaikų priežiūros namuose, tai pagrįsdami abiejų tėvų darboviečių dokumentais.
  2. P a v e d u šį įsakymą paskelbti:

2.1. direktoriaus pavaduotojai ugdymo reikalams Valerijai Miškinienei elektroninio Mano dienyno sistemoje;

2.2. sekretorei Silvijai Jusevičienei mokyklos interneto svetainėje www.vadokliumokykla.lt.

  1. P a v e d u sekretorei Silvijai Jusevičienei supažindinti su įsakymu pasirašytinai direktoriaus pavaduotoją ugdymo reikalams Valeriją Miškinienę, direktoriaus pavaduotoją administracijai ir ūkio reikalams Povilą Abelį.

L. e. direktoriaus pareigas                                                                                                                                         Algis Adašiūnas

 

 

 

Silvija Jusevičienė

2021-01-06

DEL PU ORGANIZAVIMO KARANTINO METU (isakymas V) 2021-01-06

 

PANEVĖŽIO R. VADOKLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO KARANTINO METU

2020 m. gruodžio 30 d. Nr. V-137

Vadokliai

 

                       Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. 1226* „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymą Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“:

  1. N u s t a t a u nuo 2021 m. sausio 4 d. iki 2021 m. sausio 31 d.:

1.1. ugdymą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas vykdyti nuotoliniu būdu;

1.2. neformalųjį vaikų švietimą vykdyti tik nuotoliniu būdu arba stabdyti.

  1. Į p a r e i g o j u:

2.1. mokyklos administracijai ir ūkio skyriaus darbuotojus dirbti maksimaliai vengiant tiesioginio kontakto;

2.2. ugdymo skyriaus darbuotojus dirbti tik nuotoliniu būdu;

2.3. ūkio skyriaus darbuotojus vykdyti tik tuos darbus, kuriuos nurodo mokyklos direktorius ir/ar direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkio reikalams, maksimaliai vengiant tiesioginio kontakto;

2.4. direktoriaus pavaduotoją administracijai ir ūkio reikalams Povilą Abelį užtikrinti, kad į mokyklos patalpas patektų tik būtinas mokyklos veiklai vykdyti žmonių skaičius.

  1. P a v e d u šį įsakymą paskelbti:

3.1. direktoriaus pavaduotojai ugdymo reikalams Valerijai Miškinienei elektroninio MANO dienyno sistemoje;

3.2. sekretorei Silvijai Jusevičienei:

3.2.1. mokyklos skelbimų lentose;

3.2.2. mokyklos interneto svetainėje www.vadokliumokykla.lt.

  1. P a v e d u sekretorei Silvijai Jusevičienei supažindinti su įsakymu pasirašytinai direktoriaus pavaduotoją ugdymo reikalams Valeriją Miškinienę direktoriaus pavaduotoją administracijai ir ūkio reikalams Povilą Abelį.

L. e. direktoriaus pareigas                                                                                                                                 Algis Adašiūnas

 

 

Silvija Jusevičienė

2020-12-30

DEL UP VYKDYMO NUOTOLINIU BUDU (isakymas V) 2020-12-31