Lietuvių kalbos pamokoms:

http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/dalykai/lietuviu-kalba/
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/naudotojo-testai/
http://klase.puslapiai.lt/kalbos-pamokoms/
http://ualgiman.dtiltas.lt/
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt
http://mkp.emokykla.lt/kalboskultura/lt/
http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/
http://lietuviukalbairliteratura.lt
http://mokovas.wordpress.com
http://mokovas.wordpress.com/mediateka/filmoteka/mokomieji-filmai/
http://mokovas.wordpress.com/mediateka/el-knygos/

 

Matematikos pamokoms:

http://www.tiksliukas.lt/
http://www.miksike.lt/
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/dalykai/matematika/

 

Fizikos pamokoms:

http://www.tiksliukas.lt/?Fizika_ir_astronomija
http://fizikavisiems.uzeik.in/index.php/animacija-12kl
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/fizika/

 

Chemijos pamokoms:

http://www.chemija.org/naujienos.html
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/chemija/

 

Istorijos pamokoms:

http://www.istorikas.lt/
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/dalykai/istorija/

 

Geografijos pamokoms:

http://www.manogaublys.lt/testas,l.lt
http://geografija.lt/
http://geografija6-8.mkp.emokykla.lt

 

Pradinio ugdymo klasėms:

http://mokslai.mokinukai.lt/
http://www.visiplakatai.lt/Atsisiuskite-nemokamai/
http://smalsutis.eu/uzduotys
http://www.musumokykla.lt/kompiuterines-technologijos-mokykloje/kalbos-mokymuisi-29/lt/kalbos-zaidimai-vaikams-376.html
http://pradinukai.lt/testai-lietuviu/

 

Informacinių technologijų pamokoms:

http://www.lietutis.lt/zaidimas-lietutis.php
http://www.likit.lt/term/enciklo.html

 

Biologijos pamokoms:

http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/biologija/
http://mkp.emokykla.lt/gamta5-6/lt/mo/demonstracijos/
http://sauga-sveikata5-8.mkp.emokykla.lt

 

Neformaliajam ugdymui:

http://www.ljtc.lt/#

 

Mokinių ugdymo karjerai:

http://ec.europa.eu/ploteus/home_lt.htm
http://www.lamabpo.lt/skaiciuokle#top
http://www.kurstoti.lt
http://www.aikos.smm.lt/aikos/index.htm
http://www.mukis.lt/lt/pradzia.html