Žalioji g. 7, Vadokliai, 38200, Panevėžio r. Tel.: (8 45) 55 66 49
PAMOKŲ LAIKAS
1 pamoka - 08.00-08.45
2 pamoka - 09.00-09.45
 3 pamoka - 09.55-10.40
4 pamoka - 10.55-11.40
5 pamoka - 12.10-12.55
6 pamoka - 13.05-13.50
7 pamoka - 14.00-14.45
PARTNERIAI
PARTNERIAI
lms
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
LANKYTOJŲ STATISTIKA

  • Dabar naršo: 5

 

PANEVĖŽIO R. VADOKLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

DIREKTORIUS

DĖL 2019–2020 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANO IR 2019–2020 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANO, PATVIRTINTŲ PANEVĖŽIO R. VADOKLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2019 M. RUGSĖJO 2 D. ĮSAKYMU NR. V-99 „DĖL 2019–2020 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2020 m. kovo 13 d. Nr. V-18

Vadokliai

Vykdydamas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. įsakymą „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo
Nr. V-413 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. įsakymą „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr.  V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“:

  1. P a k e i č i u Panevėžio r. Vadoklių pagrindinės mokyklos 2019–2020 mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo plano, patvirtinto Panevėžio r. Vadoklių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-99 „Dėl 2019–2020 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planų patvirtinimo“, 13. punktą ir jį išdėstau taip:

„13. Mokinių atostogos 2019–2020 mokslo metais:

Rudens 2019-10-28–2019-10-31
Žiemos (Kalėdų) 2019-12-23–2020-01-03
Žiemos 2020-02-17–2020-02-21
Pavasario (Velykų) 2020-03-16–2020-03-27“
  1. P a k e i č i u Panevėžio r. Vadoklių pagrindinės mokyklos 2019–2020 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos ugdymo plano, patvirtinto Panevėžio r. Vadoklių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-99 „Dėl 2019–2020 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planų patvirtinimo“, 7.3. punktą ir jį išdėstau taip:

„7.3. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2019 m. spalio 28 d.–spalio 31 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019 m. gruodžio 23 d.–2020 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos 2020 m. vasario 17 d.–vasario 21 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2020 m. kovo 16 d.–kovo 27 d.“
  1. P a v e d u šį įsakymą paskelbti:

     3.1. vyresn. matematikos mokytojai, atliekančiai direktoriaus pavaduotojai ugdymui funkcijas, Ritai Danilevičiūtei elektroninio MANO dienyno sistemoje;

    3.2. sekretoriui Dariui Jusevičiui mokyklos interneto svetainėje www.vadokliumokykla.lt.

 

L.e. direktoriaus pareigas                                                                                                                                                                                                     Algis Adašiūnas

 

Darius Jusevičius

2020-03-13

 

 

 

Atostogų laiko pakeitimas mokiniams dėl covid-19