Žalioji g. 7, Vadokliai, 38200, Panevėžio r. Tel.: (8 45) 55 66 49
PAMOKŲ LAIKAS
1 pamoka - 08.00-08.45
2 pamoka - 09.00-09.45
 3 pamoka - 09.55-10.40
4 pamoka - 10.55-11.40
5 pamoka - 12.10-12.55
6 pamoka - 13.05-13.50
7 pamoka - 14.00-14.45
PARTNERIAI
PARTNERIAI
lms
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
LANKYTOJŲ STATISTIKA

  • Dabar naršo: 2

 

Panevėžio r. VADOKLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL UGDYMO PROCESO VYKDYMO NUOTOLINIU BŪDU

 

2020 m. kovo 27 d. Nr. V-21

Vadokliai

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 25 d. nutarimo
Nr. 264 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, pakeitimo“ 12 punktą ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu
Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“:

  1. U ž d r a u d ž i u organizuoti viešus renginius (kultūros, švietimo, sporto ir kitus) Vadoklių pagrindinėje mokykloje iki 2020 m. balandžio 13 d.
  2. N u s t a t a u ugdymo procesą vykdyti nuotoliniu būdu nuo 2020 m. kovo 30 d.
  3. T v i r t i n u nuotolinio mokymosi atmintinę (pridedama).
  4. P a v e d u:

4.1. Vadoklių pagrindinės mokyklos administracijos darbuotojams dirbti maksimaliai vengiant tiesioginio kontakto;

4.2. ugdymo skyriaus darbuotojams dirbti tik nuotoliniu būdu;

4.3. ūkio skyriaus darbuotojams vykdyti tik tuos darbus, kuriuos nurodo mokyklos direktorius ir/ar direktoriaus pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams, maksimaliai vengiant tiesioginio kontakto;

4.4. direktoriaus pavaduotojui administracijos ir ūkio reikalams Povilui Abeliui užtikrinti, kad į mokyklos patalpas patektų tik mokyklos veiklai vykdyti būtinas žmonių skaičius.

  1. S k e l b i u įsakymą galiojančiu nuo 2020 m. kovo 30 d.
  2. P a v e d u šį įsakymą paskelbti:

6.1. vyresn. matematikos mokytojai, atliekančiai direktoriaus pavaduotojos ugdymui funkcijas, Ritai Danilevičiūtei elektroninio MANO dienyno sistemoje;

6.2. sekretoriui Dariui Jusevičiui:

6.2.1. mokyklos skelbimų lentose;

6.2.2. mokyklos interneto svetainėje www.vadokliumokykla.lt.

  1. P a v e d u sekretoriui Dariui Jusevičiui supažindinti su įsakymu pasirašytinai vyresn. matematikos mokytoją, atliekančią direktoriaus pavaduotojos ugdymui funkcijas, Ritą Danilevičiūtę, direktoriaus pavaduotoją administracijos ir ūkio reikalams Povilą Abelį.

 

L.e. direktoriaus pareigas                                                                                                                Algis Adašiūnas

 

 

 

 

Darius Jusevičius

2020-03-27

DĖL UGDYMO PROCESO VYKDYMO NUOTOLINIU BŪDU