Žalioji g. 7, Vadokliai, 38200, Panevėžio r. Tel.: (8 45) 55 66 49
PAMOKŲ LAIKAS
1 pamoka - 08.00-08.45
2 pamoka - 09.00-09.45
 3 pamoka - 09.55-10.40
4 pamoka - 10.55-11.40
5 pamoka - 12.10-12.55
6 pamoka - 13.05-13.50
7 pamoka - 14.00-14.45
PARTNERIAI
PARTNERIAI
lms
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
LANKYTOJŲ STATISTIKA

  • Dabar naršo: 3

 

PANEVĖŽIO R. VADOKLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO KARANTINO METU

2020 m. gruodžio 30 d. Nr. V-137

Vadokliai

 

                       Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. 1226* „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymą Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“:

  1. N u s t a t a u nuo 2021 m. sausio 4 d. iki 2021 m. sausio 31 d.:

1.1. ugdymą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas vykdyti nuotoliniu būdu;

1.2. neformalųjį vaikų švietimą vykdyti tik nuotoliniu būdu arba stabdyti.

  1. Į p a r e i g o j u:

2.1. mokyklos administracijai ir ūkio skyriaus darbuotojus dirbti maksimaliai vengiant tiesioginio kontakto;

2.2. ugdymo skyriaus darbuotojus dirbti tik nuotoliniu būdu;

2.3. ūkio skyriaus darbuotojus vykdyti tik tuos darbus, kuriuos nurodo mokyklos direktorius ir/ar direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkio reikalams, maksimaliai vengiant tiesioginio kontakto;

2.4. direktoriaus pavaduotoją administracijai ir ūkio reikalams Povilą Abelį užtikrinti, kad į mokyklos patalpas patektų tik būtinas mokyklos veiklai vykdyti žmonių skaičius.

  1. P a v e d u šį įsakymą paskelbti:

3.1. direktoriaus pavaduotojai ugdymo reikalams Valerijai Miškinienei elektroninio MANO dienyno sistemoje;

3.2. sekretorei Silvijai Jusevičienei:

3.2.1. mokyklos skelbimų lentose;

3.2.2. mokyklos interneto svetainėje www.vadokliumokykla.lt.

  1. P a v e d u sekretorei Silvijai Jusevičienei supažindinti su įsakymu pasirašytinai direktoriaus pavaduotoją ugdymo reikalams Valeriją Miškinienę direktoriaus pavaduotoją administracijai ir ūkio reikalams Povilą Abelį.

L. e. direktoriaus pareigas                                                                                                                                 Algis Adašiūnas

 

 

Silvija Jusevičienė

2020-12-30

DEL UP VYKDYMO NUOTOLINIU BUDU (isakymas V) 2020-12-31