Žalioji g. 7, Vadokliai, 38200, Panevėžio r. Tel.: (8 45) 55 66 49
PAMOKŲ LAIKAS
1 pamoka - 08.00-08.45
2 pamoka - 09.00-09.45
 3 pamoka - 09.55-10.40
4 pamoka - 10.55-11.40
5 pamoka - 12.10-12.55
6 pamoka - 13.05-13.50
7 pamoka - 14.00-14.45
PARTNERIAI
PARTNERIAI
lms
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
LANKYTOJŲ STATISTIKA

  • Dabar naršo: 1

 

PANEVĖŽIO R. VADOKLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL PRADINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO KARANTINO METU

2021 m. sausio 6 d. Nr. V-2

Vadokliai

                        Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimą  Nr. 1226* „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 31 d. sprendimą Nr. 3080 „Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinų sąlygų“, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 5 d. įsakymą Nr. A-2 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo karantino metu“:

  1. N u s t a t a u nuo 2021 m. sausio 6 d. organizuoti vaikų ugdomų pagal pradinio ugdymo programą nuotolinį ugdymą, priežiūrą ir maitinimą mokykloje, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijos vadovo nustatytas asmens srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis priemonėmis sąlygas, kai tėvai, įtėviai, globėjai, atstovai pagal įstatymą darbo funkcijas (darbus) privalo atlikti darbo vietoje ir negali užtikrinti vaikų priežiūros namuose, tai pagrįsdami abiejų tėvų darboviečių dokumentais.
  2. P a v e d u šį įsakymą paskelbti:

2.1. direktoriaus pavaduotojai ugdymo reikalams Valerijai Miškinienei elektroninio Mano dienyno sistemoje;

2.2. sekretorei Silvijai Jusevičienei mokyklos interneto svetainėje www.vadokliumokykla.lt.

  1. P a v e d u sekretorei Silvijai Jusevičienei supažindinti su įsakymu pasirašytinai direktoriaus pavaduotoją ugdymo reikalams Valeriją Miškinienę, direktoriaus pavaduotoją administracijai ir ūkio reikalams Povilą Abelį.

L. e. direktoriaus pareigas                                                                                                                                         Algis Adašiūnas

 

 

 

Silvija Jusevičienė

2021-01-06

DEL PU ORGANIZAVIMO KARANTINO METU (isakymas V) 2021-01-06