Žalioji g. 7, Vadokliai, 38200, Panevėžio r. Tel.: (8 45) 55 66 49
PAMOKŲ LAIKAS
1 pamoka - 08.00-08.45
2 pamoka - 09.00-09.45
 3 pamoka - 09.55-10.40
4 pamoka - 10.55-11.40
5 pamoka - 12.10-12.55
6 pamoka - 13.05-13.50
7 pamoka - 14.00-14.45
PARTNERIAI
PARTNERIAI
lms
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
LANKYTOJŲ STATISTIKA

 • Dabar naršo: 3

admin

1 2 3 13

 

Panevėžio r. VADOKLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL UGDYMO PROCESO VYKDYMO NUOTOLINIU BŪDU

 

2020 m. kovo 27 d. Nr. V-21

Vadokliai

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 25 d. nutarimo
Nr. 264 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, pakeitimo“ 12 punktą ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu
Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“:

 1. U ž d r a u d ž i u organizuoti viešus renginius (kultūros, švietimo, sporto ir kitus) Vadoklių pagrindinėje mokykloje iki 2020 m. balandžio 13 d.
 2. N u s t a t a u ugdymo procesą vykdyti nuotoliniu būdu nuo 2020 m. kovo 30 d.
 3. T v i r t i n u nuotolinio mokymosi atmintinę (pridedama).
 4. P a v e d u:

4.1. Vadoklių pagrindinės mokyklos administracijos darbuotojams dirbti maksimaliai vengiant tiesioginio kontakto;

4.2. ugdymo skyriaus darbuotojams dirbti tik nuotoliniu būdu;

4.3. ūkio skyriaus darbuotojams vykdyti tik tuos darbus, kuriuos nurodo mokyklos direktorius ir/ar direktoriaus pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams, maksimaliai vengiant tiesioginio kontakto;

4.4. direktoriaus pavaduotojui administracijos ir ūkio reikalams Povilui Abeliui užtikrinti, kad į mokyklos patalpas patektų tik mokyklos veiklai vykdyti būtinas žmonių skaičius.

 1. S k e l b i u įsakymą galiojančiu nuo 2020 m. kovo 30 d.
 2. P a v e d u šį įsakymą paskelbti:

6.1. vyresn. matematikos mokytojai, atliekančiai direktoriaus pavaduotojos ugdymui funkcijas, Ritai Danilevičiūtei elektroninio MANO dienyno sistemoje;

6.2. sekretoriui Dariui Jusevičiui:

6.2.1. mokyklos skelbimų lentose;

6.2.2. mokyklos interneto svetainėje www.vadokliumokykla.lt.

 1. P a v e d u sekretoriui Dariui Jusevičiui supažindinti su įsakymu pasirašytinai vyresn. matematikos mokytoją, atliekančią direktoriaus pavaduotojos ugdymui funkcijas, Ritą Danilevičiūtę, direktoriaus pavaduotoją administracijos ir ūkio reikalams Povilą Abelį.

 

L.e. direktoriaus pareigas                                                                                                                Algis Adašiūnas

 

 

 

 

Darius Jusevičius

2020-03-27

DĖL UGDYMO PROCESO VYKDYMO NUOTOLINIU BŪDU

 

PANEVĖŽIO R. VADOKLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

DIREKTORIUS 

DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19) PLITIMO VALDYMO PRIEMONIŲ

PANEVĖŽIO R. VADOKLIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE

 

2020 m. kovo 13 d. Nr. V-19

Vadokliai

 

Vykdydamas Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 12 d. įsakymą Nr. A-182 „Dėl Koronoviruso (COVID-19) plitimo valdymo priemonių Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje“ bei Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro-Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimą Nr. V-343 „Dėl Koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“:

 1. S k i r i u Pavasario (Šv. Velykų) atostogas 2020 m. kovo 16 d.–kovo 27 d. priešmokyklinio ugdymo grupės mokiniams ir 1–10 klasių mokiniams.
 2. N u t r a u k i u ikimokyklinį ugdymą ikimokyklinio ugdymo grupės vaikams nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d.
 3. U ž d r a u d ž i u organizuoti viešus renginius (kultūros, švietimo, sporto ir kitus) Vadoklių pagrindinėje mokykloje.
 4. P a v e d u:

        4.1. Vadoklių pagrindinės mokyklos administracijos darbuotojams maksimaliai teikti paslaugas nuotoliniu būdu, vengiant tiesioginio kontakto.

        4.2. ugdymo skyriaus darbuotojams dirbti nuotoliniu būdu ir mokinių atostogų metu pasiruošti mokinių ugdymui nuotoliniu būdu.

 1. S k e l b i u įsakymą galiojančiu nuo 2020 m. kovo 13 d.
 2. P a v e d u šį įsakymą paskelbti:

6.1. vyresn. matematikos mokytojai, atliekančiai direktoriaus pavaduotojai ugdymui funkcijas, Ritai Danilevičiūtei elektroninio MANO dienyno sistemoje;

6.2. sekretoriui Dariui Jusevičiui:

6.2.1. mokyklos skelbimų lentose;

 6.2.2. mokyklos interneto svetainėje www.vadokliumokykla.lt.

 

L. e. direktoriaus pareigas                                               Algis Adašiūnas

 

Darius Jusevičius

2020-03-13

Priemonės prieš koronavirusą 2020-03-13

 

PANEVĖŽIO R. VADOKLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

DIREKTORIUS

DĖL 2019–2020 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANO IR 2019–2020 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANO, PATVIRTINTŲ PANEVĖŽIO R. VADOKLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2019 M. RUGSĖJO 2 D. ĮSAKYMU NR. V-99 „DĖL 2019–2020 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2020 m. kovo 13 d. Nr. V-18

Vadokliai

Vykdydamas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. įsakymą „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo
Nr. V-413 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. įsakymą „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr.  V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“:

 1. P a k e i č i u Panevėžio r. Vadoklių pagrindinės mokyklos 2019–2020 mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo plano, patvirtinto Panevėžio r. Vadoklių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-99 „Dėl 2019–2020 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planų patvirtinimo“, 13. punktą ir jį išdėstau taip:

„13. Mokinių atostogos 2019–2020 mokslo metais:

Rudens 2019-10-28–2019-10-31
Žiemos (Kalėdų) 2019-12-23–2020-01-03
Žiemos 2020-02-17–2020-02-21
Pavasario (Velykų) 2020-03-16–2020-03-27“
 1. P a k e i č i u Panevėžio r. Vadoklių pagrindinės mokyklos 2019–2020 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos ugdymo plano, patvirtinto Panevėžio r. Vadoklių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-99 „Dėl 2019–2020 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planų patvirtinimo“, 7.3. punktą ir jį išdėstau taip:

„7.3. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2019 m. spalio 28 d.–spalio 31 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019 m. gruodžio 23 d.–2020 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos 2020 m. vasario 17 d.–vasario 21 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2020 m. kovo 16 d.–kovo 27 d.“
 1. P a v e d u šį įsakymą paskelbti:

     3.1. vyresn. matematikos mokytojai, atliekančiai direktoriaus pavaduotojai ugdymui funkcijas, Ritai Danilevičiūtei elektroninio MANO dienyno sistemoje;

    3.2. sekretoriui Dariui Jusevičiui mokyklos interneto svetainėje www.vadokliumokykla.lt.

 

L.e. direktoriaus pareigas                                                                                                                                                                                                     Algis Adašiūnas

 

Darius Jusevičius

2020-03-13

 

 

 

Atostogų laiko pakeitimas mokiniams dėl covid-19

        Būrelio „Jaunieji meistreliai“ nariai dalyvavo Kaziuko mugėje Panevėžio Ūkininkų turguje. Daug ir kruopščiai dirbę atvykome į mugę parodyti savo darbelius, pasidžiaugti savo geru darbu. Visuomet mus su noru priima turgaus administracija, paskiria gerą vietą. Pirkėjai gyrė mūsų darbelius, kuriuos gaminome kantriai, su užsidegimu,  su meile. Vaikai pirkėjams aiškino, kaip juos darė, iš kokio medžio, kam skirti. Malonu buvo bendrauti, kai noriai perkami gražūs mūsų darbeliai. Visi vaikams linkėjo ir toliau būti nagingais meistreliais, pagaminančiais natūralius, gražius gaminius. Mugėje įgijome naudingos patirties, kuri bus reikalinga tolesniems darbams.

 

                                                                 Būrelio narys Saugirdas Tamošiūnas

         Minėdami 30-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo – 1990 metų kovo 11-osios – metines Vadoklių pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai įsijungė į pilietinę iniciatyvą “GYVASIS TAUTOS ŽIEDAS”. Sugiedojome Lietuvos himną. Skandavome prasmingą šūkį: BUVOM. ESAM. BŪSIM.
      Mokyklos direktorius pasveikino su Lietuvos valstybės Nepriklausomybės gimtadieniu. Įteikė padėkos raštus ir dovanėles šiems mokiniams:
 • Indrei Krištopaitytei – tarptautiniame jaunimo epistolinio rašinio konkurse “Parašykite žinutę suaugusiajam apie pasaulį, kuriame gyvename” iš dvylikos pateiktų darbų laimėjusiai trečią vietą.
 • Airidai Damaševičiūtei – raštingiausiai mokyklos mokinei, kuri rašydama diktantą, skirtą lietuvių kalbos dienai paminėti, nepadarė nei vienos klaidos. Indrei Krištopaitytei, kuri padarė vieną klaidą, Rasai Jucaitei – padariusiai tris klaidas.
 • Padėkos raštais apdovanoti 8, 9 ir 10 klasių mokiniai, kuriems geriausiai pasisekė geografijos olimpiados “Gaublys” pirmame etape.
         Džiaukimės Nepriklausomybės pavasariu. Tikėkime ateities Lietuva, nes valstybę turėsime tokią, kokie būsime patys.
Istorijos mokytoja metodininkė Eugenija Naulickienė
Nuotraukos pradinių klasių vyresn. mokytojos Laimos Dirsienės

          2020 m. kovo 3 d. 9 klasės mokiniai lankėsi Vadoklių seniūnijoje. Seniūnas Vytautas Kaupas pristatė Vadoklių seniūnijos gyventojų kaitą nuo 2011 m. iki 2020 m. Vaikai suprato, kad bendras gyventojų skaičius Vadoklių seniūnijoje mažėja, tačiau šitokia tendencija yra stebima visos šalies mastu. Pagrindinė priežastis – dėl neigiamo natūraliojo prieaugio ir emigracijos.

        Pasivaišinę šokoladu mokiniai išėjo susimąstę, tik nežinia dėl ko: ar susirūpino Vadoklių seniūnijos gyventojų likimu, ar stebėjosi ankstyvo pavasario atėjimu…
Parengė geografijos mokytoja metodininkė Justina Meilutienė

        Užgavėnės – gamtos žadinimo šventė, todėl vasario 25 dieną į mokyklos foje susirinko mokiniai, persirengę čigonėliais, žydeliais bei kitais neregėtais  nematytais personažais, stengėsi iš visų jėgų išvaryti žiemą – šoko, dainavo, triukšmavo, grojo visokiais muzikos instrumentais… Nors šaltos žiemos šiemet net nematėme, bet visi juk taip išsiilgę šviesos ir šilumos, o ypač ilgesnės dienos!

      Renginį pradėjo Kvieslys, pasveikindamas visus susirinkusius su  artėjančiu pavasariu, palinkėdamas  kuo daugiau sočių ir riebių Užgavėnių valgių bei primindamas, kad po visų švenčių laukia ilgas Gavėnios laikotapis.

        Šventės organizatoriai – dramos būrelio nariai – persirengę pagrindiniais Užgavėnių personažais – Čigonėmis, Lašininiu, Kanapiniu, Daktaru ir Žydeliu, suvaidino „mini“ spektakliuką, kuris visiems priminė senas tradicijas ir lietuvių liaudies išmintį. Renginyje visų sveikata  rūpinosi „visų galų Daktaras“, dalindamas vaistus nuo visų ligų, čigonės būrė likimą iš kortų, žydelis drebančia ranka dalino auksines monetas už teisingus atsakymus. O ypač dosnus buvo Kvieslys, dovanodamas didžiulius riestainius aktyviausiems žaidimų dalyviams.

        Pradinių klasių mokinukai, pasipuošę pačių pasigamintomis Užgavėnių kaukėmis, stebėjo Kanapinio ir Lašininio rungtynes, išbandė savo jėgas liaudiškuose žaidimuose, šoko, dainavo, suko ratelius su savo  mokytojomis – čigonėmis Vilma, Jovita, Laima ir Vita. O visiems šokėjams grojo, mušė būgnus, barškino barškučius mokyklos muzikinė grupė, vadovaujama mokytojos V.Stundžienės.

         Šventės kulminacija – Gavėno deginimas ant laužo. Ir kol spragsėjo ugnis, šokinėjo laužo liepsnos, visi vaišinosi blynais su uogiene, gėrė arbatą, dalinosi įspūdžiais.

       Šventė buvo tikrai triukšminga, tad tikimės, kad žiemą pagaliau išvijome iš savo kiemo!

 

                                                                             Dramos būrelio vadovė Dalia Balčiūnienė

       Vasario 14 dieną priešmokyklinukai paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo ir šv. Valentino dienas.

     Popietės metu vaikai prisiminė valstybės simbolius – himną, vėliavą ir herbą, ką jie reiškia  lietuvos piliečiams. Klausėsi Vilniaus miesto įkūrimo legendos. Ieškojo sostinės ir kitų didžiųjų Lietuvos miestų žemėlapyje.

      Susipažino su šv. Valentino legenda. Pasidalino savo mintimis ir nutarė, kad mylėti galima ir savo šeimą, draugus, namus, savo kraštą, savo Tėvynę. Galvojo, kokiais darbais, nors ir menkais, gali prisidėti prie savo gimtinės puoselėjimo.

       Su dideliu užsidegimu darė širdeles. Jas, kartu su rankučių atspaudų gėlių puokšte (padaryta iš anksto), paskyrė savo Tėvynei – gimtam kraštui, savo šeimai, draugams ir visiems, kuriuos myli.

Priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogė Vilma  Gabrytė

        Visa Lietuva švenčia Lietuvos gimtadienį – Vasario 16-ąją. Kasmet šią šventę pažymi ir mūsų mokykla. Ir kasmet kitaip. Šįkart  langus papuošė dailės mokytojos Virginijos Stundžienės vadovaujami mokiniai. Langai „pražydo“ tautinėmis spalvomis išmargintais karpiniais. Koridoriuje eksponuojami mokinių piešiniai. Stenduose 5-6 kl. mokinių skirtukai knygoms „Liaudies išmintis apie tautą ir kalbą“. Devintokai ieškojo poetų eilių apie gimtąjį žodį. Jie su informacinių technologijų mokytoja Virginija Radžiuviene posmams rinko vaizdus. Jų darbo rezultatas – stendas „Paglostyk lietuvišką žodį“. Istorijos mokytoja Eugenija Naulickienė stende priminė, kokia Lietuva buvo 1918 – 1940 m. ir kokia tapo 1990 – 2020 m. Įdomūs skaičiai! Ne vienas stabtelėjo ilgėliau, analizuodamas faktus apie buvusią ir esamą Lietuvą.

        Taip Lietuvą kūrėme savo darbais šiandien. O kaip mūsų Lietuvą kūrė 20 inteligentų anuomet – 1918 metais? Ieškoti atsakymo į šį klausimą rinkosi 8–10 kl. mokiniai į integruotą istorijos ir literatūros pamoką, kurią organizavo istorijos mokytoja metodininkė Eugenija Naulickienė ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Valerija Miškinienė. Pamokoje mokiniai neturėjo laiko nuobodžiauti. Buvo dirbama ir grupėse, ir porose, ir individualiai. Istorijos mokytoja skaidrėmis pristatė Nepriklausomybės akto signatarus. Mokiniai turėjo užduotį, kuo daugiau surinkti informacijos, vėliau reikalingos atsakant į viktorinos klausimus. O kiek emocijų klaidžiojant po žemėlapį, gavus užduotį pažymėti regionus, iš kurių kilę signatarai! Sunkiau sekėsi sudėlioti Nepriklausomybės akto  nutarimo sakinius. Norintys galėjo išbandyti spalvų meną – laukė užduotis spalvinti lietuvaitės portretą, signatarus. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja lauks samprotavimų pasirinktomis temomis – „Jie kūrė Lietuvą. O kaip tu ją kuri?“, „Kodėl reikia išsaugoti istoriją?“. Žinoma, visi mokiniai gaus įvertinimus. O svarbiausias įvertinimas – pajautimas, kad esi dalelė Lietuvos. Pasak mąstytojo Vydūno: „Lyg didi paslaptis sielai iškyla tėvynė. Sakoma, kad tėvynė žmogui taip daug reiškia todėl, kad visa čia patirta pirmąsyk: pasiaukojimu spinduliuojanti motinos meilė, rūpestingas tėvo gerumas. Pirmąkart čia išgirstas žmogaus balsas.“ Manau, visi šiai progai skirti kiekvieno darbai alsuoja dvasia ir tėvynė alsuoja žmogumi.

                                    Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Valerija Miškinienė

                                    Nuotraukos Valerijos Miškinienės

1 2 3 13