Žalioji g. 7, Vadokliai, 38200, Panevėžio r. Tel.: (8 45) 55 66 49
PAMOKŲ LAIKAS
1 pamoka - 08.00-08.45
2 pamoka - 09.00-09.45
 3 pamoka - 09.55-10.40
4 pamoka - 10.55-11.40
5 pamoka - 12.10-12.55
6 pamoka - 13.05-13.50
7 pamoka - 14.00-14.45
PARTNERIAI
PARTNERIAI
lms
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
LANKYTOJŲ STATISTIKA

  • Dabar naršo: 1

admin

1 2 3 18

         Kaip ir visa Lietuva Sausio 13-osios rytą pasitikome didžiuodamiesi, kad esame laisva tauta. Manau, jog ne vienas  mokinys su namiškiais aptarė prasmingos nakties svarbą, išvakarėse pažiūrėjo televizijos laidą „Mūsų laisvė užaugo“. Namų pokalbius pratęsė mokytojai nuotolinėse pamokose primindami tai, koks istorinis lūžis vyko prieš trisdešimt metų Lietuvos sostinėje.

         Pradinių klasių mokytoja Vilma Gabrytė su mokiniais klausėsi Vytauto Landsbergio pasakojimo „Sausio sniegenos“, kuriame pasakojama apie Sausio 13- osios įvykius, su mokiniais aptarė vaikų iliustracijas.

           Aštuntokai ir devintokai literatūros pamokose aptarė Just. Marcinkevičiaus kalbą, pasakytą anuomet laidojant žuvusiuosius, akcentavo svarbiausias tuo metu išryškėjusias laisvės gynėjų vertybes. Mokiniai trumpai išdėstė savo mintis, teigdami, jog laisvė – tai galimybė pildyti svajones. Nelaisvas žmogus nelaimingas. Kitas mokinys retoriškai klausia, o kaip gyventume šiandien, jeigu tą naktį nebūtų apginta laisvė. Devintokas įsitikinęs, kad Sausio 13-osios įvykiai parodė, jog kariais už laisvę gali būti visi, kuriems brangi valstybė, o plazdanti trispalvė primena šviesą, žaliuojančius laukus ir praeity pralietą kraują. Aštuntokė tikisi, kad jaunoji karta užaugusi kurs tokią Lietuvą, į kurią norėtųsi parvažiuoti ir niekada neišvažiuoti.

           Soc. pedagogė Dalia Burokienė ir 5–7 klasių auklėtoja Justina Meilutienė paskatino septintokus dalyvauti akcijoje „Šviesos angelai“.

           Mokyklos languose plevenančios žvakutės savo šviesa skelbė teisingumą, pagarbą žuvusiems ir liudijo, kad atmintis gyva. Ši diena ne tik skausmo, bet ir pergalės diena. Laisvė apginta, bet ar mes ją išsaugosime?

 

                                                                                   Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Valerija Miškinienė

PATVIRTINTA

Panevėžio r. Vadoklių pagrindinės mokyklos

direktoriaus 2021 m. sausio 11 d.

įsakymu Nr. V-3

 

MAISTO DAVINIŲ IŠDAVIMO GRAFIKAS

Atsakingas asmuo Data Laikas Išdavimo vieta
 

Vyresn. soc. pedagogė Dalia Burokienė

 

 

2021-01-15

10–12 val. Mokyklos kiemas
12.10 val. Karvedžiai
12.30 val. Daniūnai
12.50 val. Jotainiai
13.15 val. Katinai
13.45 val. Genėtiniai
14.00 val. Alančiai

 

_____________________________

MAISTO DAVINIŲ IŠDAVIMO GRAFIKAS 2021-01-15

PATVIRTINTA

Panevėžio r. Vadoklių pagridinės mokyklos

direktoriaus 2021 m. sausio 11 d.

įsakymu Nr. V-3

 

MAISTO DAVINIŲ SUDĖTIS UŽ LAIKOTARPĮ

   2021 m.  sausio 4 d – sausio 15 d. (10 d.)

 

 1 davinys. Priešmokyklinio ugdymo grupės ir 1–4 klasių mokiniams, gaunantiems pietus.

Eil.

Nr.

Produkto pavadinimas

 

Kiekis

vnt.

Kaina Eur
1. Pieniškos dešrelės, 1kg 1 2,24
2. Virta dešra, 1kg 1 2,30
3. K/r dešra, 0,5kg       1 1,93
4. Šald. vištienos filė, 0,6-0,8kg 2 4,93
5. Varškė , 9%, 1kg 1 2,64
Iš viso: 14,04

2 davinys. Priešmokyklinio ugdymo grupės ir 1–4 klasių mokiniams, gaunantiems pusryčius ir pietus.

Eil.

Nr.

Produkto pavadinimas

 

Kiekis

vnt.

Kaina Eur
1. Pieniškos dešrelės, 1kg 1 2,24
2. Virta dešra, 1kg 1 2,30
3. K/r dešra,1kg 1 1,93
4. Varškė  9%, 1kg 1 2,64
5. Šald. vištienos filė 0,6-0,8kg      2     4,93
6. Šald. vištienos blauzdelės, 0,8kg 2 2,70
7. Jogurtas JO, 0,9kg 1 1,57
8. Ferm. sūris 0,250kg 1 1,70
9. Sviestas 82%, 0,2kg 1 1,15
Iš viso: 21,16

3 davinys. 5–8 klasių mokiniams, gaunantiems pietus.

Eil.

Nr.

Produkto pavadinimas

 

Kiekis

vnt.

Kaina Eur
1. Pieniškos dešrelės, 1kg 1 2,24
2. Virta dešra, 1kg 1 2,30
3. K/r dešra, 0,5kg 1 1,93
4. Šald. višt. filė 0,6-0,8kg 2 4,93
5. Šald. višt. blauzdelės, 0,8kg 2 2,70
6. Varškė  9 %, 1kg 1 2,64
Iš viso 16,74

4 davinys. 5–8 klasių mokiniams, gaunantiems pusryčius ir pietus.

Eil.

Nr.

Produkto pavadinimas

 

Kiekis

vnt.

Kaina Eur
1. Pieniškos dešrelės, 1kg 1 2,24
2. Virta dešra, 1kg 1 2,30
3. K/r dešra, 0,5kg 1 1,93
4. Šaldt. višt. filė,0,6-0,8kg 2 4,93
5. Sviestas   82%,  0,2kg 2 2,30
6. Varškė 9% ,1kg 1 2,64
7. Šald. višt. blauzdelės, 0,8kg 2 2,70
8. Jogurtas JO, 0,9kg 2 3,14
9. Ferm. sūris 0,250kg 1 1,70
Iš viso: 23,88

5 davinys. 9–10 klasių mokiniams, gaunantiems pietus.

Eil.

Nr.

Produkto pavadinimas

 

Kiekis

vnt.

Kaina Eur
1. Pieniškos dešrelės, 1kg 1 2,24
2. Virta dešra, 1kg 1 2,30
3. K/r dešra, 0,5kg 1 1,93
4. Šald. višt. filė, 0,6-0,8kg 2 4,93
5. Sviestas 82%,  0,2kg 1 1,15
6. Varškė  9%, 1kg 1 2,64
7. Šald. višt. blauzdelės, 0,8kg 2 2,70
8. Jogurtas JO, 0,9kg 1 1,57
Iš viso: 19,46

6 davinys. 9–10 klasių mokiniams, gaunantiems pusryčius ir pietus.

Eil.

Nr.

Produkto pavadinimas

 

Kiekis

vnt.

Kaina Eur
1. Pieniškos dešrelės  1kg 1 2,64
2. Virta dešra, 1kg 1 2,30
3. K/r dešra, 0,5kg 1 1,93
4. Šald. višt. filė, 0,6-0,8kg 3 7,38
5. Šald. višt. blauzdelės, 0,8kg 2 2,70
6. Sviestas 82%, 0,2 kg 2 2,30
7. Jogurtas JO, 0,9kg 1 1,57
8. Varškė 9%,1kg 1 2,64
9. Ferm. sūris, 0,250kg 2 3,40
Iš viso: 26,46

7 davinys. Ikimokyklinio ugdymo grupės mokiniams, gaunantiems pusryčius, pietus ir vakarienę.

Eil.

Nr.

Produkto pavadinimas

 

Kiekis

vnt.

Kaina Eur
1. Pieniškos dešrelės,  1kg 1 2,24
2. Virta dešra, 1kg 1 2,30
3. K/r dešra, 0,5kg 1 1,93
4. Šald. višt. file, 0,6-0,8kg 2 4,93
5. Šald. višt. blauzdelės, 0,8kg 2 2,70
6. Jogurtas  JO, 0,9kg 1 1,57
7. Ferm. sūris, 0,250kg 2 3,40
8. Varškė 9%, 1kg 1 2,64
9. Sviesta 82% ,0,2kg 3 3,45
                                      Iš viso: 25,16

____________________________________

MAISTO DAVINIŲ SUDĖTIS UŽ LAIKOTARPĮ 2021 m. sausio 4 d. – sausio 15 d. (10 d.)

 

PANEVĖŽIO R. VADOKLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL PRADINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO KARANTINO METU

2021 m. sausio 6 d. Nr. V-2

Vadokliai

                        Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimą  Nr. 1226* „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 31 d. sprendimą Nr. 3080 „Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinų sąlygų“, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 5 d. įsakymą Nr. A-2 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo karantino metu“:

  1. N u s t a t a u nuo 2021 m. sausio 6 d. organizuoti vaikų ugdomų pagal pradinio ugdymo programą nuotolinį ugdymą, priežiūrą ir maitinimą mokykloje, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijos vadovo nustatytas asmens srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis priemonėmis sąlygas, kai tėvai, įtėviai, globėjai, atstovai pagal įstatymą darbo funkcijas (darbus) privalo atlikti darbo vietoje ir negali užtikrinti vaikų priežiūros namuose, tai pagrįsdami abiejų tėvų darboviečių dokumentais.
  2. P a v e d u šį įsakymą paskelbti:

2.1. direktoriaus pavaduotojai ugdymo reikalams Valerijai Miškinienei elektroninio Mano dienyno sistemoje;

2.2. sekretorei Silvijai Jusevičienei mokyklos interneto svetainėje www.vadokliumokykla.lt.

  1. P a v e d u sekretorei Silvijai Jusevičienei supažindinti su įsakymu pasirašytinai direktoriaus pavaduotoją ugdymo reikalams Valeriją Miškinienę, direktoriaus pavaduotoją administracijai ir ūkio reikalams Povilą Abelį.

L. e. direktoriaus pareigas                                                                                                                                         Algis Adašiūnas

 

 

 

Silvija Jusevičienė

2021-01-06

DEL PU ORGANIZAVIMO KARANTINO METU (isakymas V) 2021-01-06

 

PANEVĖŽIO R. VADOKLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO KARANTINO METU

2020 m. gruodžio 30 d. Nr. V-137

Vadokliai

 

                       Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. 1226* „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymą Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“:

  1. N u s t a t a u nuo 2021 m. sausio 4 d. iki 2021 m. sausio 31 d.:

1.1. ugdymą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas vykdyti nuotoliniu būdu;

1.2. neformalųjį vaikų švietimą vykdyti tik nuotoliniu būdu arba stabdyti.

  1. Į p a r e i g o j u:

2.1. mokyklos administracijai ir ūkio skyriaus darbuotojus dirbti maksimaliai vengiant tiesioginio kontakto;

2.2. ugdymo skyriaus darbuotojus dirbti tik nuotoliniu būdu;

2.3. ūkio skyriaus darbuotojus vykdyti tik tuos darbus, kuriuos nurodo mokyklos direktorius ir/ar direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkio reikalams, maksimaliai vengiant tiesioginio kontakto;

2.4. direktoriaus pavaduotoją administracijai ir ūkio reikalams Povilą Abelį užtikrinti, kad į mokyklos patalpas patektų tik būtinas mokyklos veiklai vykdyti žmonių skaičius.

  1. P a v e d u šį įsakymą paskelbti:

3.1. direktoriaus pavaduotojai ugdymo reikalams Valerijai Miškinienei elektroninio MANO dienyno sistemoje;

3.2. sekretorei Silvijai Jusevičienei:

3.2.1. mokyklos skelbimų lentose;

3.2.2. mokyklos interneto svetainėje www.vadokliumokykla.lt.

  1. P a v e d u sekretorei Silvijai Jusevičienei supažindinti su įsakymu pasirašytinai direktoriaus pavaduotoją ugdymo reikalams Valeriją Miškinienę direktoriaus pavaduotoją administracijai ir ūkio reikalams Povilą Abelį.

L. e. direktoriaus pareigas                                                                                                                                 Algis Adašiūnas

 

 

Silvija Jusevičienė

2020-12-30

DEL UP VYKDYMO NUOTOLINIU BUDU (isakymas V) 2020-12-31

 5-6-7 klasių mokiniams 2020-12-18 vyko edukacija: “Meduolinių sausainių puošyba belaukiant Šv. Kalėdų”. Mokiniai išklausė meduolių atsiradimo istorijos, mokėsi puošti sausainius. Pabaigoje vaikai sulaukė Kalėdų Senelio žaidimų, pasveikinimo.

Parengė 5-6-7 klasių vadovė Justina Meilutienė

 

Priešmokyklinio ugdymo grupės ir 1-4 klasių mokiniams skelbiamos Žiemos (Kalėdų atostogos) nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d. imtinai.

Administracija

1 2 3 18