Priemonės prieš koronavirusą 2020-03-13

Atostogų laiko pakeitimas mokiniams dėl covid-19

2019-2020 m. m. PAGRINDINIO UGDYMO PLANAS

2019-2020 m. m. PRADINIO UGDYMO PLANAS

Ikimokyklinio ugdymo programa 2017 m.