2020–2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS

2020–2021 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS

PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ ORGANIZUOJANT UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU

PANEVĖŽIO R. VADOKLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ATMINTINĖ

DĖL UGDYMO PROCESO VYKDYMO NUOTOLINIU BŪDU

Priemonės prieš koronavirusą 2020-03-13

2019-2020 m. m. PAGRINDINIO UGDYMO PLANAS

2019-2020 m. m. PRADINIO UGDYMO PLANAS

Ikimokyklinio ugdymo programa 2017 m.