DĖL UGDYMO PROCESO TRUKMĖS 2019-2020 MOKSLO METAIS

PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ ORGANIZUOJANT UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU

PANEVĖŽIO R. VADOKLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ATMINTINĖ

DĖL UGDYMO PROCESO VYKDYMO NUOTOLINIU BŪDU

Priemonės prieš koronavirusą 2020-03-13

Atostogų laiko pakeitimas mokiniams dėl covid-19

2019-2020 m. m. PAGRINDINIO UGDYMO PLANAS

2019-2020 m. m. PRADINIO UGDYMO PLANAS

Ikimokyklinio ugdymo programa 2017 m.