VADOKLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VADOVŲ, MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS

PANEVĖŽIO R. VADOKLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VARDU GAUTOS PARAMOS PRIĖMIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

PANEVĖŽIO R. VADOKLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA 2020 m.