PANEVĖŽIO R. VADOKLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA

VADOKLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VADOVŲ, MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS

PANEVĖŽIO R. VADOKLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VARDU GAUTOS PARAMOS PRIĖMIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS