VADOKLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS 2020 METAI

VADOKLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS 2019 METAI

Mokiniu duomenu apsauga. PANEVĖŽIO R. VADOKLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PANEVĖŽIO R. VADOKLIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE TAISYKLĖS

VADOKLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS 2018 METAI

2016–2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS

2016–2020 METŲ STRATEGINIS PLANAS

PANEVĖŽIO RAJONO VADOKLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS

VADOKLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VADOVŲ, MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS

PANEVĖŽIO R. VADOKLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VARDU GAUTOS PARAMOS PRIĖMIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

VADOKLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

Darbuotojų darbo užmokesčio sistema 2017 metai