VADOKLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS 2020 METAI

VADOKLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS 2019 METAI

2016–2020 METŲ STRATEGINIS PLANAS