Vadoklių pagrindinės mokyklos direktoriaus Stasio Lisankos 2018 m. veiklos ataskaita

Vadoklių pagr. m-klos direktoriaus 2017 m. veiklos ataskaita–2

Direktoriaus 2018 metų veiklos užduotys