Panevėžio r. Vadoklių pagrindinė mokykla

Žalioji g. 7, Vadokliai, 38200, Panevėžio r. Tel.: (8-45) 556649

PAMOKŲ LAIKAS

1 pamoka - 08.00-08.45
2 pamoka - 09.00-09.45
 3 pamoka - 09.55-10.40
4 pamoka - 10.55-11.40
5 pamoka - 12.10-12.55
6 pamoka - 13.05-13.50
7 pamoka - 14.00-14.45

PARTNERIAI

PARTNERIAI
lms

Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...

LANKYTOJŲ STATISTIKA

 • Dabar naršo: 1

Konkursas ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtojo 0,625 etato pareigoms užimti.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (humanitarinį) išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją;
 • atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, reikalavimus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu bei raštu;
 • išmanyti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei jais tvirtinamus dokumentus ir kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai;
 • būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu ir veikla, nepažeisti Mokytojo etikos normų.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją (ikimokyklinis ar priešmokyklinis ugdymas);
 • Gyvenimo aprašymą;
 • Pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • Pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas;
 • Vadoklių pagrindinėje mokykloje dirbę ar dirbantys pretendentai pateikia tik prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).

Dokumentai priimami 9.00–15.00 val. iki 2017 m. rugpjūčio 25 d. 15.00 val. Pokalbis numatomas 2017-08-28 9.00 val. Dokumentai pateikiami asmeniškai, adresu: Žalioji g. 7, Vadokliai, Panevėžio r., mokyklos sekretorei, siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu paštu vadokliumokykla@gmail.com

Informacija teikiama tel. (8 45) 55 66 49, direktorius Stasys Lisanka tel. 8 68 66 1073

Pretendentai, atitinkantys konkurso atrankos reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami į pokalbį asmeniškai.

Direktorius  Stasys Lisanka

Vadoklių pagrindinė mokykla 2017 m. vasario – gruodžio mėn. dalyvauja projekte „SENJORAI – SKAITYMO MENTORIAI“, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, įgyvendina Panevėžio rajono švietimo centras bendradarbiaudamas su Panevėžio r. Vadoklių pagrindine mokykla. Projekto koordinatorė Renata Jankevičienė, švietimo centro direktoriaus pavaduotoja.

Projekto tikslas – Ugdyti senjorų ir vaikų vertybines nuostatas, atskleidžiančias, jog knyga – viena iš didžiausių vertybių, stiprinti kartų emocinius ryšius, sudaryti sąlygas bendruomenių skaitymo tradicijų kūrimui ir kūrybiškumo atskleidimui.

Projekto uždaviniai:

 1. Suburti bendruomenių narius prasmingam laisvalaikio praleidimo būdui – skaitymui.
 2. Paskatinti senjorus perduoti knygą ir skaitymą kaip tradiciją jaunajai kartai.
 3. Organizuojant mokymus ir pristatant senjorams šiuolaikines skaitymo strategijas parengti Aukštaitijos regione 20 skaitymo mentorių.
 4. Vykdant skaitymo veiklas ugdyti dviejų skirtingų kartų kūrybiškumą ir atsakingumą už kiekvieną bendruomenės narį.
 5. Pagilinti vaikų skaitymo įgūdžius.
 6. Supažindinti vaikus su knygų kūrėjais ir iliustruotojais.

 

2017 m. sausio 31 d. Lidijos Laurinčiukienės paskaita „Kartų polilogas. Kaip ugdyti šiuolaikines kartas?“.

2017 m. kovo 10 d. susitikimas su dailininke Sigute Ach. Programa „Laiškas knygai“.

2017 m. balandžio 5 d. susitikimas su rašytoju Vytautu Račicku.

2017 m. balandžio 3 – 14 d. bibliotekoje vyko darbų paroda, susijusių su knygomis, kurias perskaitė mokiniai su mentoriais. Paroda skirta Tarptautinei vaikiškos knygos dienai.

Panevėžio rajono švietimo centro dovanotos  knygos, sėdmaišiai ir planšetinis kompiuteris.