2016–2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS

parsisiųsti .PDF formatu

2016–2020 METŲ STRATEGINIS PLANAS

parsisiųsti .PDF formatu

PANEVĖŽIO RAJONO VADOKLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti .PDF formatu